求人情報登録

 


NamNữ


Du học sinhGia đìnhKỹ sưChờ xin việc(特定活動)Khác


. Tên trường cao đẳng/đại học đã tốt nghiệp:

. Nghành học:


. Tên trường đang học hoặc đã tốt nghiệp:

. Địa chỉ:

. Nghành học:

. Thời gian dự định tốt nghiệp hoặc thời gian đã tốt nghiệp:


N1N2N3N4

---------------------------------------------------------

. Kinh nghiệm làm việc :

. Công việc hiện tại :

---------------------------------------------------------

. Kinh nghiệm làm việc :

. Công việc hiện tại :

. Nguyện vọng làm về những công việc :