Phiên dịch và Làm xưởng Tình MIE

Giới Thiệu chuyển đổi Visa Đi làm 正社員

+ Đối tượng tuyển dụng: Các bạn muốn chuyển việc, hoặc sắp ra trường, hoặc đang học trường tiếng mà có bằng cao đẳng đại học về ngành cơ khí, kỹ thuật, quản trị công nghiệp.

+ Địa điểm làm việc: Tỉnh 三重県(Tỉnh MIE)

+ Thời gian làm việc từ: 8h00 đến 17h00

+ Nội dung công việc: Làm dưới xưởng và phiên dịch cho các bạn tu nghiệp sinh

+ Lương: 260Man/năm. Làm thêm 1255円/1 giờ

+ Hỗ trợ và ưu đãi giống như người Nhật

+ Sổ lương 3 ban nam

ROI:
62%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

職場 所在地
https://annam-inc.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
〒130-0026
東京都 墨田区両国 4-19-7 サンライズビルディング701
SNSANNAM-INCソーシャルリンク
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://annam-inc.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.