Phiên dịch và Làm xưởng Tình MIE

Giới Thiệu chuyển đổi Visa Đi làm 正社員

+ Đối tượng tuyển dụng: Các bạn muốn chuyển việc, hoặc sắp ra trường, hoặc đang học trường tiếng mà có bằng cao đẳng đại học về ngành cơ khí, kỹ thuật, quản trị công nghiệp.

+ Địa điểm làm việc: Tỉnh 三重県(Tỉnh MIE)

+ Thời gian làm việc từ: 8h00 đến 17h00

+ Nội dung công việc: Làm dưới xưởng và phiên dịch cho các bạn tu nghiệp sinh

+ Lương: 260Man/năm. Làm thêm 1255円/1 giờ

+ Hỗ trợ và ưu đãi giống như người Nhật

+ Sổ lương 3 ban nam

ROI:
62%

Leave a Reply