Hệ Thống RA-MEN Tỉnh Akita

Tiếp tục đơn hàng tuyển nhân viên chính thức hệ thống Ramen

+ Địa điểm : Tỉnh Akitaken
+ Nội dung làm trong quán Ramen
+ Lương khởi đầu 18 man ( sau 3 tháng tăng lên 20万 )
+ Hỗ trợ tiền nhà và tiền thuê 社会保険 50%.

Client:
Ramen System
Year:
2018
Category:
Financial, Strategy
Location:
Akitaken
ROI:
50%

Leave a Reply